Sangen kan løfte oss

Sangen_front_youtube

Grethe Myhre Skottene, f. 1948 er utdannet førskolelærer og har i mange år jobbet med spesialpedagogikk. Har deltatt i Sarpsborg kirkes barnearbeid med babysang, hverdagsskole og barnekoret «Sarp Sing». I lang tid har hun vært en aktiv tekstforfatter, bl.a. med historier og fortellinger i forskjellige sammenhenger, og til ulike former for konserter. De siste åra har hun i økende grad konsentrert seg om sangtekster.
Carl-Andreas Næss, f.1969 er utdannet kirkemusiker ved Norges musikkhøgskole og har hovedfag i kordireksjon. Som kantor i Sarpsborg driver han en utstrakt kirkemusikalsk virksomhet. Han er representert med flere melodier i forskjellige salmebøker og har utgitt flere komposisjoner av ulik karakter. På hjemmesiden til Sarpsborg Kammerkor finnes en mer utfyllende oversikt over hans bakgrunn.